Regulamin

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY, WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY

Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży wraz z Warunkami korzystania z witryny („Warunki”) regulują korzystanie przez użytkowników i klientów („Państwo”) z witryny www.sklep.nestlebabyandme.pl („Witryna”) oraz Państwa relacje ze spółką Nestlé Entreprises SA, Business Growth Solutions Division Entre-Deux-Villes 12 1800 Vevey Switzerland, zarejestrowana przez Commercial Register of Canton Vaud, Switzerland pod numerem: (IDE\UID): CHE-108.731.444,(„spółka NESA”, „my”).

Zapewniamy Państwa, że dbamy o prawa konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o Prawach Konsumenta. Postanowienia niniejszych Warunków nie wyłączają ani ograniczają jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności postanowień niniejszych Warunków z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Przed rozpoczęciem korzystania z Witryny i/lub złożeniem zamówienia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami, Polityką Prywatności oraz Polityką Cookie.

I. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Postanowienia Ogólne

1.1. Każde zamówienie złożone w spółce NESA podlega niniejszym Ogólnym warunkom sprzedaży. Podlegają Państwo Ogólnym warunkom sprzedaży w brzmieniu obowiązującym na chwilę złożenia zamówienia, chyba że przepisy prawa lub organy państwowe wymagają wprowadzenia zmian w ich treści (w takim przypadku mogą one mieć zastosowanie do Państwa wcześniejszych zamówień). Mogą Państwo skorzystać z prawa odstąpienia od zamówienia, jeśli nie odpowiadają Państwu zmiany w zakresie, w jakim mają zastosowanie do Państwa zamówienia.

1.2. Zamówienia złożone za pośrednictwem niniejszej Witryny mogą być dostarczone wyłącznie na terytorium Polski. Z przykrością informujemy, że nie możemy realizować dostaw do innych krajów.

2. CENY I PŁATNOŚĆ

2.1. Ceny należne za zamówione produkty są cenami wyświetlanymi w Witrynie w dniu złożenia zamówienia. Ceny zawierają podatek VAT, ale nie obejmują kosztów dostawy. Koszty dostawy, o ile mają zastosowanie, są naliczane według stawek wskazanych w Witrynie w dniu złożenia zamówienia i zależą od wielkości zamówienia oraz wybranej metody dostawy. O kosztach dostawy zostaną Państwo poinformowani przy składaniu zamówienia, ale przed jego ostatecznym potwierdzeniem. Cena produktu i koszty dostawy wyświetlane w Witrynie i potwierdzone w otrzymanym przez Państwa potwierdzeniu zamówienia są wiążące. Spółka NESA zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów bez uprzedzenia w dowolnym czasie w przyszłości. Zmiany cen nie będą miały zastosowania do zamówień już potwierdzonych przez Spółkę NESA.

2.2. Z ostrożności informujemy, że gdy cena podana na stronie składania zamówienia jest błędna, a my stwierdzimy ten fakt przed przyjęciem zamówienia, nie jesteśmy zobowiązani do sprzedaży produktów po podanej cenie. Zawsze staramy się, aby ceny produktów podawane w Witrynie były dokładne, ale czasami mogą wystąpić błędy. W przypadku stwierdzenia, że cena produktów zamówionych przez Państwa jest błędna, poinformujemy o tym jak najszybciej i umożliwimy Państwu ponowne złożenie zamówienia po prawidłowej cenie lub jego anulowanie.

2.3. W zależności od Państwa wyboru Cena za zamówione produkty i koszty dostawy może być płatna w jeden z następujących sposobów:karta kredytowa, debetowa konto PayPal lub inne formy płatności jeśli są wskazane w koszyku.

2.4. Niniejszym potwierdzają Państwo, że karta kredytowa, debetowa lub konto PayPal użyte do złożenia zamówienia należą do Państwa. Posiadacze kart kredytowych/debetowych podlegają wymogom weryfikacji i autoryzacji przez wystawcę karty. Jeśli wystawca karty płatniczej z dowolnego powodu nie zezwoli na płatność na naszą rzecz, nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienie lub brak dostawy.

2.5. Jeśli płatność kartą kredytową lub debetową nie zostanie pomyślnie przetworzona z dowolnego powodu, zastrzegamy sobie prawo do ponownej próby przetworzenia płatności w ciągu 48 godzin. W przypadku gdy płatność nadal nie powiedzie się, powiadomimy Państwa z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem o każdej kolejnej próbie przetworzenia płatności, wysyłając wiadomość na wskazany adres e-mail. Jeśli nie życzą sobie Państwo, abyśmy ponownie próbowali przetworzyć płatność, prosimy anulować zamówienie.

3. POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA. ZAWARCIE UMOWY. DOSTAWA

3.1. Wszystkie zamówienia wymagają akceptacji Spółki NESA i zależą od dostępności produktów. Jeśli zamówione produkty nie są dostępne, zostaną Państwo o tym powiadomieni e-mailem (lub w inny sposób, jeśli nie podano adresu e-mail). W takiej sytuacji mogą Państwo albo zaczekać, aż artykuł będzie dostępny, albo anulować zamówienie.

3.2. Wszelkie zamówienia złożone przez Państwa są traktowane jako złożona nam oferta zakupu produktów, a my mamy prawo dowolnego odrzucenia takiej oferty. Przyjmują Państwo do wiadomości, że automatyczne potwierdzenie zamówienia, jakie mogą Państwo od nas otrzymać, nie jest równoznaczne z przyjęciem przez nas Państwa oferty zakupu produktów z Witryny. Zawarcie umowy między Państwem a nami nastąpi w momencie, gdy (i) obciążymy Państwa kartę kredytową, debetową lub inne konto lub (ii) wyślemy Państwu produkty lub rozpoczniemy świadczenie usług – w zależności od tego, co nastąpi później; wyślemy wtedy Państwu wiadomość e-mail potwierdzającą zawarcie umowy („Potwierdzenie wysyłki”). Umowa będzie dotyczyć tylko tych produktów, których wysyłkę potwierdziliśmy w Potwierdzeniu wysyłki.

3.3.Termin wysyłki Produktu jest podany w opisie danego Produktu lub zostanie określony w trakcie składania zamówienia.Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Państwo Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania zamówienia do wysyłki przez nas oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika.

3.4. Produkty z Witryny nie są przeznaczone do masowej odsprzedaży ani dystrybucji. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia i/lub zawieszenia konta, jeśli uznamy, że produkty są zamawiane z naruszeniem tego postanowienia.

3.5. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli podadzą Państwo nieprawidłowy adres dostawy lub nie odbiorą Państwo przesyłki pod wskazanym adresem. Niezależnie od tego, że ryzyko utraty lub uszkodzenia produktów przechodzi na Państwa dopiero z chwilą dostarczenia ich na adres dostawy, prawo własności produktów uzyskują Państwo z chwilą: (a) wysłania przez nas produktów lub (b) otrzymania przez nas zapłaty za produkty – w zależności od tego, co nastąpi później.

4. ZASADY ZWROTÓW (z zastrzeżeniem postanowień pkt. 5 i 6)

4.1. Towar należy sprawdzić jak najszybciej po dostawie i zawsze przed jego użyciem.Brak informacji o stwierdzonej niezgodności ilościowej lub widocznych uszkodzeniach Produktów niezwłocznie po dostawie, nie wpływa na przysługujące zamawiającemu, będącemu konsumentem, uprawnienia z tytułu rękojmi. Postanowienie zawarte w zdaniu poprzednim, stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego (dotyczy umów zawartych nie wcześniej niż 1.01.2021r.).

4.2. Mają Państwo 14 dni na zwrot zamówienia w ramach naszej polityki zwrotów w 14-dniowym terminie, którego bieg zaczyna się następnego dnia po otrzymaniu towaru. Procedura zwrotu jest bardzo prosta: wystarczy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami. Zwracany towar nie może być używany i powinien znajdować się w oryginalnym opakowaniu, w którym został dostarczony.

4.3. Dostawa nieprawidłowego (innego niż zamówiony) produktu. Przepraszamy, jeśli przez pomyłkę otrzymali Państwo nieprawidłowy produkt. W rzadkich przypadkach, gdy taka sytuacja ma miejsce, staramy się jak najszybciej naprawić pomyłkę. Aby otrzymać zwrot pieniędzy lub prawidłowy produkt, należy zwrócić przedmiot w takim samym stanie, w jakim go Państwo otrzymali w terminie 14 od daty dostawy.

4.4. Brak dostawy produktu. Przepraszamy, jeśli nie otrzymali Państwo zamówionego produktu. W rzadkich przypadkach, gdy taka sytuacja ma miejsce, staramy się jak najszybciej rozwiązać problem. Aby otrzymać zwrot pieniędzy lub wymianę, należy nam zgłosić, że nie otrzymali Państwo zamówionego produktu w terminie 21 dni od dnia, w którym otrzymali Państwo od nas wiadomość e-mail potwierdzającą jego wysłanie.

4.5. Procedura Zwrotu. Aby zwrócić produkt, prosimy skontaktować się z nami przez swoje konto za pośrednictwem formularza kontaktowego pod adresem:https://sklep.nestlebabyandme.pl/centrum-pomocy.list Zespołowi obsługi klienta należy podać następujące informacje: numer zamówienia, nazwę zwracanego produktu i powód zwrotu. Następnie przydzielimy Państwu unikalny numer autoryzacji zwrotu i potwierdzimy adres, na który należy odesłać zwracany produkt. Towar należy bezpiecznie zapakować, a w przesyłce umieścić numer zamówienia, Państwa imię i nazwisko oraz adres. Należy uzyskać dowód nadania przesyłki na nasz adres. Bez tego dowodu nadania nie będziemy w stanie dokonać zwrotu pieniędzy lub wymiany towaru w przypadku, gdyby przesyłka zaginęła (choć to zdarza się rzadko). Jeśli chcą Państwo wymienić produkt, który nie jest już dostępny, dokonamy zwrotu pieniędzy za pośrednictwem tej samej metody płatności, jakiej Państwo użyli, aby dokonać zakupu. Ponoszą Państwo odpowiedzialność za każdy odebrany, a następnie zwrócony produkt do czasu, aż zostanie dostarczony do naszego magazynu.

5.6. Dalsze czynności. Wszystkie zwracane produkty są sprawdzane przez nasz Dział Zwrotów. Jeśli przysługuje Państwu zwrot pieniędzy, zwrócimy kwotę odpowiadającą cenie zakupu produktu. Zwroty rozpatrywane są zazwyczaj w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania anulowanego zamówienia. Zwrotu dokonujemy tą samą metodą płatności, jaka została użyta przy zakupie.

5.7. Zwrot wymienionych produktów. Jeśli zamówiony przez Państwa produkt okazał się wadliwy i został przez nas wymieniony, przysługuje Państwu prawo anulowania zamówienia w odniesieniu do wymienionego produktu w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia następującego po dniu otrzymania takiego produktu, a także otrzymania zwrotu pieniędzy.

5.8. Koszt zwrotu produktów. Koszty wysyłki zwracanych produktów pokrywamy jedynie w przypadku, gdy wysłany Państwu towar jest nieprawidłowy, uszkodzony lub wadliwy, albo gdy zwrot dotyczy zastępczego lub wymienionego produktu, który chcą Państwo odesłać. Nie zwracamy kosztów wysyłki w przypadku produktów, co do których stwierdzono, że są w dobrym stanie. Koszt odesłania Państwu produktu zależy od rodzaju produktu i zostanie Państwu przedstawiony po zakończeniu procedury kontroli.

5. REKLAMACJE Z TYTUŁU RĘKOJMII

5.1. Wadliwe produkty. Zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani dostarczyć Państwu produkt wolny od wad. Przepraszamy, jeśli otrzymaliście Państwo produkt, który jest uszkodzony lub w inny sposób wadliwy. Rozumiemy, że jest to frustrująca sytuacja i staramy się jak najszybciej ją naprawić. Jeśli uważają Państwo, że przedmiot jest wadliwy, prosimy skontaktować się z nami. Należy nam zgłosić, na czym dokładnie polega usterka jak najszybciej po jej wykryciu, a my poinformujemy Państwa, co należy zrobić.

5.2. Spółka NESAponosi odpowiedzialność za wady Produktów na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

5.3. Reklamacje i roszczenia z tytułu rękojmi podnoszone przez Państwa będą rozpatrywane na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, z uwzględnieniem poniższych zapisów. Ustosunkujemy się do złożonej przez Państwa reklamacjiz tytułu rękojmi za wady produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Nasza informacja o wyniku złożonej przez Państwa reklamacji zostanie wysłana na adres email bądź podany przez Państwa adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie oznacza, zgodnie z prawem, pozytywne rozpatrzenie Państwa reklamacji.

5.4. W razie niezgodności towaru z umową, macie Państwo prawo żądać wymiany towaru bądź obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy

5.5. W przypadku reklamacji z tytułu rękojmi za wady produktuzalecamy podanie przez Państwa w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) roszczenia reklamacyjnego; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez SpółkęNESA. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji.

5.6. Sposoby złożenia reklamacji.Reklamacje możecie Państwo zgłaszać Spółce NESA przez swoje konto za pośrednictwem formularza kontaktowego pod adresem: https://sklep.nestlebabyandme.pl/centrum-pomocy.list

6. Prawo kosumenta do odstąpienia od umowy

6.1. Zamawiający, który jako konsument zawarł umowę sprzedaży produktów w naszym sklepije, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przeczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Produktów w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

6.2. Konsument może odstąpić od umowy, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Aby odstąpić od umowy konsument może skorzystać z procedury zwrotu. O której mowa w punkcie 4.5. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Do zachowania terminu, o którym mowa powyżej wystarczy skorzystanie z procedury zwrotu, o której mowa w punkcie 4.5 lub wysłanie oświadczenia przed jego upływem, na adres THG POLAND Sp. z o.o Magazynowa 1, 55-040 Magnice POLAND lub przez swoje konto za pośrednictwem formularza kontaktowego pod adresem: https://sklep.nestlebabyandme.pl/centrum-pomocy.list

6.3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu (artykuły spożywcze), której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

6.4. W razie odstąpienia od umowy zawartej w naszym sklepie umowa jest uważana za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przyjęliśmy zamówienie, oferta przestaje wiązać.

6.5. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócimy konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów do konsumenta. Dokonujemy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przeznas, nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.6. Konsument ma obowiązek zwrócić nam Produkty niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.

6.7. Przesyłka zawierająca zwracane produkty powinna być wysłana na poniższy adres: THG POLAND Sp. z o.o. Magazynowa 1, 55-040 Magnice. W przypadku zwrotu produktu w ramach ww. odstąpienia od umowy konsument może wypełnić formularz zwrotu stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu i załączyć go do przesyłki.

6.8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów, tj. w szczególności koszt przesyłki, w której konsument zwraca produkty, chyba że spółka NESA zgodziła się ponieść te koszty. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.

6.9. Postanowienie zawarte w niniejszym punkcie 6 stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego (dotyczy umów zawartych nie wcześniej niż 1.01.2021r.).

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

7.1. Zdjęcia i opisy produktów w Witrynie nie są wiążące, a jedynie służą celom poglądowym. Spółka NESA nie ponosi odpowiedzialności w przypadku błędów lub pominięć w zdjęciach lub tekstach znajdujących się w Witrynie. Z zastrzeżeniem zakresu niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży i w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, odpowiedzialność Spółki NESA za straty poniesione przez Państwa w wyniku naruszenia przez nas niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży lub naszego zaniedbania nie może być wyższa niż cena zakupu produktów, w odniesieniu do których dochodzone jest odszkodowanie. Powyższe postanowienie nie ma zastosowania wobec konsumentów. Postanowienia niniejszego punktu 7 stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego (dotyczy umów zawartych nie wcześniej niż 1.01.2021r.).

7.2. Ryzyko z tytułu produktów przejmują Państwo z chwilą ich dostarczenia na adres wskazany przy składaniu zamówienia. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli podadzą Państwo nieprawidłowy adres dostawy lub nie odbiorą Państwo przesyłki pod wskazanym adresem.

8. SIŁA WYŻSZA

Spółka NESA dołoży wszelkich starań, aby wypełnić swoje zobowiązania. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie lub brak dostawy wskutek okoliczności, na które nie mamy wpływu („siła wyższa”). Takie okoliczności obejmują w szczególności strajki i akcje protestacyjne po stronie osób trzecich, rozruchy społeczne, zamieszki, wojny, klęski żywiołowe lub inne okoliczności, które uniemożliwiają lub utrudniają produkcję, transport lub dostawę produktów. W przypadku opóźnienia spowodowanego siłą wyższą obowiązki Spółki NESA ulegają zawieszeniu, a termin ich wykonania zostanie przedłużony o czas trwania zdarzenia siły wyższej. Spółka NESA wykona swoje obowiązki w najszybszym możliwym terminie i zastrzega sobie prawo do rozdysponowania dostaw produktów pomiędzy klientami w sposób sprawiedliwy i uzasadniony. Jeśli z powodu takiego zdarzenia nie będziemy mogli wywiązać się z naszych obowiązków, mogą Państwo odstąpić od umowy. W tym celu należy się z nami skontaktować. Muszą wtedy Państwo zwrócić (na nasz koszt) otrzymane już produkty, a my zwrócimy Państwu cenę zakupu wraz z kosztami dostawy.

9. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckim(w przypadku, gdy kupującym jest konsument)

9.1. Celem pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, czyli sporów pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą wynikających z zawartej przez nich umowy, jest rozwiązywanie sporu konsumenckiego polegające na: (i) umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony, (ii) przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania sporu. W przypadku, gdy w następstwie złożonej Spółki NESA przez zamawiającego będącego konsumentem reklamacji, spór nie zostanie rozwiązany, Spółka NESAprzekaże konsumentowi, na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:
a) zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo o zgodzie na udział w takim postępowaniu, wskazując jednocześnie właściwy dla siebie podmiot uprawniony albo
b) odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich;

9.2. Jeżeli Spółka NESAnie złoży zamawiającemu będącemu konsumentem żadnego z ww. oświadczeń, uznaje się, że wyraził zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Spory rozpatrywane są przez podmioty uprawnione, wpisane do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na podstawie obowiązujących w danym podmiocie procedur postępowania.

9.3. Podmiotem uprawnionym dla sporów, jakie mogą wyniknąć pomiędzy Spółką NESA a zamawiającymi Produkty będącymi konsumentami jest INSPEKCJA HANDLOWA. Szczegółowe zasady postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przed Inspekcją Handlową określa Ustawa z dnia 15.12.2000r. o Inspekcji Handlowej (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1668; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2166) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy, w tym wskazane na stronie internetowej Inspekcji Handlowej: http://bip.wiih.org.pl/index.php?id=554.

9.4. Zamawiający będący konsumentem, w celu rozwiązania sporu, może również skorzystać ze stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Szczegółowe zasady postępowania przed ww. sądami określa Ustawa, o której mowa wyżej oraz przepisy wykonawcze do tej Ustawy.

9.6. Postanowienie zawarte w niniejszym punkcie 9 stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego (dotyczy umów zawartych nie wcześniej niż 1.01.2021r.).

9.5. Zamawiający będący konsumentem, dokonujący zakupu przez Internet, w celu rozwiązania sporu, może również skorzystać z platformy umożliwiającej rozwiązanie sporu online, tzw. platformy ODR: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
Korzystanie z ww. procedur jest dobrowolne i może mieć miejsce tylko za zgodą obu stron sporu. Ww. zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zgody Spółki NESA na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń lub rozwiązywania sporów. Informacje w zakresie możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i dochodzenia roszczeń dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:www.uokik.gov.pl.

II. WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Spółka NESA dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Witryny, jednakże nie gwarantuje, że działanie Witryny będzie w każdym czasie wolne od przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Witryny lub jej poszczególnych narzędzi internetowych. Przerwy i zakłócenia mogą mieć miejsce przejściowo, jeżeli jest to spowodowane koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania, lub przyczynami niezależnymi od Spółki NESA.

Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Witryny jest korzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.Korzystanie z niektórych usług udostępnianych przez Witrynę wymaga dostępu do poczty elektronicznej. SpółkaNESA dołoży starań, aby korzystanie z Witryny było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Spółka NESA nie gwarantuje, że każda kombinacja tych czynników umożliwia w każdym czasie korzystanie ze Witryny.

Spółka NESA nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu lub oprogramowania użytkownika.

2. PRAWA AUTORSKIE I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Zawartość naszej Witryny, a w szczególności teksty, znaki towarowe, logotypy, zdjęcia, filmy, dźwięki, muzyka, układ graficzny, projekty, know-how, technologie, produkty, są własnością spółki NESA lub jej podmiotów zależnych, bądź są wykorzystywane za zgodą właściciela i jako takie podlegają ochronie praw autorskich, znaków towarowych, patentów i wszelkich innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej na mocy obowiązujących przepisów prawa. Z wyjątkiem przypadków określonych poniżej, nic, co znajduje się w naszej Witrynie nie może być interpretowane lub rozumiane jako przyznanie Państwu licencji lub prawa do korzystania z takiej zawartości naszej Witryny.

3. KORZYSTANIE Z WITRYNY

Mogą Państwo pobierać, wyświetlać lub drukować zawartość naszej Witryny wyłącznie do osobistego i niekomercyjnego użytku, zachowując i reprodukując każdą notę o prawach autorskich lub innych prawach własności umieszczoną w pobieranych informacjach lub materiałach. Każdy inny sposób wykorzystania, w tym reprodukcja, modyfikacja, dystrybucja, transmisja lub nadawanie treści Witryny w całości lub w części i przy użyciu jakichkolwiek środków jest surowo zabronione, chyba że Spółka NESA udzieliła uprzedniej zgody na piśmie. Spółka NESA nie gwarantuje ani nie oświadcza, że korzystanie przez Państwa z treści wyświetlanych w jej Witrynach nie będzie naruszać praw osób trzecich.

4. RECENZJE

W przypadku umieszczenia recenzji udzielacie nam Państwo niewyłącznego, wolnego od tantiem, wieczystego, nieodwołalnego i w pełni podlegającego sublicencjonowaniu prawa do używania, reprodukcji, modyfikacji, adaptacji, publikacji, tłumaczenia, opracowywania utworów zależnych, dystrybucji i wyświetlania takiej recenzji na całym świecie za pośrednictwem dowolnych środków przekazu. Przyznajecie Państwo nam i naszym sublicencjobiorcom prawo do używania nazwy, którą podaliście Państwo w związku z takimi treściami. Wyrażacie Państwo zgodę na zrzeczenie się prawa do autorstwa takich treści oraz prawa do ich integralności.

5. INFORMACJE UZNANE ZA NIEPOUFNE

5.1. Wszelkie dane osobowe i informacje, które mogą Państwo przesyłać za pośrednictwem Internetu na nasze Witryny, są chronione na zasadach wskazanych w Polityce ochrony prywatności. Spółka NESA zachęca Państwa do uważnego zapoznania się z Polityką ochrony prywatności przed przekazaniem nam danych i informacji identyfikacyjnych.

5.2. Wszelkie inne informacje lub materiały przekazywane Spółce NESA za pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub w inny sposób, w tym wszelkie dane, pytania, komentarze, sugestie, pomysły, materiały graficzne itp., są traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. Przekazując informacje, gwarantujecie Państwo, że posiadacie prawo własności do przekazywanych materiałów/treści, że nie mają one charakteru zniesławiającego i że ich wykorzystanie przez spółkę NESA nie będzie naruszać praw osób trzecich. Spółka NESA nie ma obowiązku wykorzystania przekazanych informacji.

5.3. Wszelkie ustne lub pisemne porady lub informacje uzyskane od spółki NESA lub w toku korzystania z usług udostępnionych w Witrynach nie obejmują żadnych gwarancji, które nie byłyby wyraźnie przewidziane w niniejszych Warunkach.

6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

6.1. Uzyskując dostęp do naszej Witryny, korzystając z niej, przeglądając ją i nawigując po niej:

Upoważniacie nas Państwo do przekazywania informacji i ich uzyskiwania od osób trzecich, w szczególności numerów kart debetowych i kredytowych oraz informacji kredytowych w celu potwierdzenia Państwa tożsamości, sprawdzenia ważności Państwa karty kredytowej, uzyskania wstępnej autoryzacji karty kredytowej oraz autoryzacji poszczególnych transakcji zakupu.

Przyjmują Państwo do wiadomości i akceptują, że w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, ani spółka NESA, ani jej podmioty zależne ani żaden inny podmiot zaangażowany w tworzenie, produkcję lub dostarczanie witryn internetowych, nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie lub wtórne, uszczerbek na reputacji, koszty, straty, spadek obrotów lub zysków lub zobowiązania o jakimkolwiek charakterze, mogące wynikać z Państwa dostępu do witryn internetowych lub ich treści bądź korzystania – lub niemożności korzystania – z nich.

6.2. Spółka NESA zastrzega sobie prawo do przerwania lub zaprzestania oferowania niektórych lub wszystkich zespołów funkcji swoich witryn internetowych. Spółka NESA nie ponosi odpowiedzialności za przerwę w działaniu lub zaprzestanie działania niektórych lub wszystkich zespołów funkcji swoich witryn internetowych wskutek działań lub zaniechań jej samej lub osoby trzeciej.

III. ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków w całości lub w części stanie się nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, zostanie ono uznane za zmienione w minimalnym zakresie niezbędnym do zapewnienia jego ważności, zgodności z prawem i wykonalności. Jeżeli zmiana nie jest możliwa, postanowienie lub jego część uznaje się za usunięte. Wszelkie zmiany i usunięcia postanowień na podstawie niniejszego punktu nie mają wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień niniejszych Warunków.

IV. PRAWO WŁAŚCIWE

1. Niniejsze Warunki wraz z ewentualnymi sporami lub roszczeniami powstałymi w związku z nimi, ich przedmiotem lub zawarciem (w tym o charakterze pozaumownym), a także Państwa zakup produktów od spółki NESA, podlegają przepisom prawa polskiego i będą zgodnie z nimi interpretowane. Wszelkie spory lub roszczenia powstałe w związku z niniejszymi Warunkami lub Państwa zakupem produktów spółki NESA (w tym o charakterze pozaumownym) podlegają właściwości sądów polskich.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisów ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) oraz innych właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

3. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszych Warunków nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

V. ZMIANY

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany niniejszych Warunków w następujących przypadkach: (i) zmiana przepisów prawa, zmiana orzecznictwa, zmiana podejścia organów administracji publicznej, w zakresie, w jakim dotyczą niniejszych Warunków, (ii) istotna zmiana praktyk rynkowych w zakresie, w jakim dotyczą niniejszych Warunków, (iii) usunięcie ewentualnych niejasności interpretacyjnych Warunków, (iv) konieczność przeciwdziałania naruszeniom Warunków; (v) uzasadniona zmiana okoliczności biznesowych, które obiektywnie uniemożliwiają lub istotnie utrudniają realizację Warunków na dotychczasowych zasadach. Zmiana Warunków nastąpi poprzez opublikowanie nowej wersji na stronie Witryny. Przy składaniu spółce NESA zamówień na Produkty przez Internet, zamawiający będą proszeni o potwierdzenie zapoznania się z Warunkami obowiązującymi w dacie złożenia zamówienia i o ich akceptację.

Treść Regulaminu jest dostępna pod następującym adresem URL https://sklep.nestlebabyandme.pl/regulamin.list.


ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWYFormularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy


Sprzedawca: Nestlé Entreprises SA, Business Growth Solutions Division Entre-Deux-Villes 12 1800 Vevey Switzerland (www.nestlebabyandme.pl)


Adres doręczenia: THG POLAND Sp. z o.o Magazynowa 1, 55-040 Magnice POLAND


Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów Nestle: ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________Data zawarcia umowy/odbioru produktów:

___________________________________________________________________Imię i nazwisko konsumenta(-ów)/ osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego :

___________________________________________________________________


Adres:

_________________________________________________________________

Data i Podpis:


__________________________