Polityka prywatności

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą polityką ochrony prywatności („Polityka”), aby zrozumieć nasze zasady i praktyki dotyczące Państwa danych osobowych oraz sposobu, w jaki będziemy je przetwarzać. Objaśniamy w niej również, w jaki sposób mogą Państwo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zaktualizować je oraz zadecydować o sposobach ich wykorzystywania.

Niniejsza Polityka dotyczy gromadzenia danych zarówno w Internecie (online), jak i poza nim (offline), w tym danych osobowych, które gromadzimy za pośrednictwem różnych kanałów, takich jak witryny internetowe, aplikacje, zewnętrzne media społecznościowe, infolinie, a także podczas różnych wydarzeń. Należy pamiętać, że możemy agregować dane osobowe pochodzące z różnych źródeł (np. podane w witrynie internetowej i podczas wydarzenia). Jeżeli nie przekażą nam Państwo wymaganych danych osobowych (przy czym wskażemy Państwu, które dane są wymagane, np. poprzez wyraźną wzmiankę w naszych formularzach rejestracyjnych), może okazać się, że nie jesteśmy w stanie dostarczać Państwu naszych produktów. Treść niniejszej Polityki może ulegać zmianom.

1. ŹRÓDŁA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza Polityka dotyczy danych osobowych, które zbieramy od Państwa lub na Państwa temat z niżej opisanych źródeł za pomocą następujących metod:

Witryny NESA. Witryny internetowe dla konsumentów prowadzone przez spółkę NESA lub w jej imieniu, w tym witryny, które prowadzimy sami na naszych własnych domenach lub pod własnymi linkami, a także ministrony, które prowadzimy w zewnętrznych mediach społecznościowych, takich jak Facebook („Witryny”).

Witryny lub aplikacje mobilne spółki NESA. Witryny lub aplikacje mobilne dla konsumentów prowadzone przez spółkę NESA lub w jej imieniu, takie jak aplikacje na smartfony.

E-maile, SMS-y i inne wiadomości elektroniczne. Komunikacja elektroniczna pomiędzy Państwem a spółką NESA.

Centrum Obsługi Klienta Spółki NESA. Kontakty z naszym Centrum Obsługi Klienta

Formularze rejestracji offline. Drukowane lub cyfrowe formularze rejestracyjne i im podobne, które zbieramy m.in. drogą pocztową, podczas pokazów w sklepach, konkursów, promocji i wydarzeń.

Reakcje na reklamy. Reakcje na nasze reklamy (np. możemy otrzymać informacje o Państwa reakcji na naszą reklamę znajdującą się na witrynie zewnętrznej).

Dane, które tworzymy. Podczas naszej kontaktów z Państwem możemy tworzyć dane osobowe na Państwa temat (np. ewidencja zakupów, jakie Państwo dokonują na naszych witrynach internetowych).

Dane z innych źródeł. Zewnętrzne media społecznościowe (np. Facebook czy Google), badania rynku (jeżeli respondenci nie są anonimowi), niezależne podmioty agregujące dane, partnerzy promocyjni spółki NESA, źródła publiczne oraz dane pozyskiwane wraz z przejęciem innej spółki.

2. RODZAJE GROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH I SPOSOBY ICH GROMADZENIA

W zależności od sposobu kontaktu ze spółką NESA (przez Internet – online, poza nim – offline, telefonicznie itp.) zbieramy od Państwa różne rodzaje poniższych informacji.

Osobowe dane kontaktowe. Wszelkie przekazywane przez Państwa informacje, dzięki którym jesteśmy w stanie się z Państwem skontaktować, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej, profil w mediach społecznościowych czy numer telefonu.

Dane logowania do konta. Wszelkie informacje, które są wymagane, aby zapewnić Państwu dostęp do konta. Są to m.in. login/adres e-mail, nazwa użytkownika, hasło w niemożliwej do odzyskania formie czy pytania bezpieczeństwa wraz z odpowiedziami.

Dane demograficzne i zainteresowania. Wszystkie demograficzne i behawioralne informacje na Państwa temat. Są to m.in. data urodzenia, wiek lub przedział wiekowy, płeć, położenie geograficzne (np. kod pocztowy), ulubione produkty, hobby i zainteresowania oraz informacje o gospodarstwie domowym lub stylu życia.

Informacje przesyłane przez komputer lub urządzenie mobilne. Wszystkie informacje o systemie komputerowym lub innym urządzeniu, z którego korzystają Państwo, żeby uzyskać dostęp do naszych Witryn lub aplikacji, takie jak adres protokołu internetowego (IP) wykorzystywany do łączenia się z Internetem, a także rodzaj i wersja systemu operacyjnego i przeglądarki. W przypadku korzystania z Witryny lub aplikacji spółki NESA na urządzeniu mobilnym, takim jak smartfon, w dozwolonych przypadkach zbieramy również następujące informacje: unikalny numer identyfikacyjny urządzenia, identyfikator wyświetlania reklam, dane geolokalizacyjne i inne tego typu dane na temat urządzenia mobilnego.

Informacje o korzystaniu ze stron internetowych lub komunikatów. Gdy korzystają Państwo z naszych Witryn i newsletterów, wykorzystujemy technologie automatycznego gromadzenia danych do uzyskiwania informacji na temat Państwa zachowań. Obejmuje to informacje takie jak linki, które Państwo klikają, strony lub treści, którą Państwo przeglądają, czas przebywania na danych stronach, a także inne podobne dane i statystyki dotyczące Państwa zachowania w sieci, takie jak czasy odpowiedzi na treści, błędy pobierania czy czas wizyty na poszczególnych stronach. Tego typu informacje gromadzone są za pomocą zautomatyzowanych technologii, takich jak pliki cookie i sygnały nawigacyjne (web beacons), a także przy wykorzystaniu zewnętrznych mechanizmów śledzenia w celach analitycznych i reklamowych. Mają Państwo prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu tego rodzaju technologii.

Badania rynku i opinie konsumentów. Wszystkie informacje, które dobrowolnie nam Państwo przekażą na temat Państwa doświadczeń w zakresie naszych produktów i usług.

Treści tworzone przez konsumentów. Treści, które Państwo opracują, a następnie nam udostępnią w zewnętrznych mediach społecznościowych lub poprzez przesłanie na nasze Witryny lub w naszych aplikacjach, w tym za pośrednictwem aplikacji w zewnętrznych mediach społecznościowych takich jak Facebook. Są to np. zdjęcia, filmy, opowieści i inne tego typu media lub treści. O ile jest to dozwolone, zbieramy i publikujemy treści tworzone przez konsumentów w związku z różnymi aktywnościami, takimi jak konkursy i inne promocje, funkcje społecznościowe witryn internetowych, angażowanie konsumentów oraz zewnętrzne media społecznościowe.

Informacje publikowane w zewnętrznych mediach społecznościowych. Wszystkie informacje, które publikują Państwo w zewnętrznych mediach społecznościowych, jak również informacje zamieszczone na Państwa profilu na zewnętrznym portalu społecznościowym (takim jak Facebook), co do których udzielili Państwo zgody, aby zostały nam udostępnione. Są to np. podstawowe dane na temat Państwa konta (np. imię i nazwisko, adres e-mail, płeć, data urodzenia, aktualne miejsce zamieszkania, zdjęcie profilowe, identyfikator użytkownika, lista znajomych itp.) oraz wszelkie pozostałe informacje dodatkowe lub aktywności, na udostępnianie których zewnętrzne media społecznościowe uzyskały Państwa zgodę. Otrzymujemy informacje na temat Państwa profilu na zewnętrznym portalu społecznościowym za każdym razem, gdy pobierają Państwo aplikację internetową spółki NESA z zewnętrznego portalu społecznościowego, takiego jak Facebook, lub gdy Państwo z niej skorzystają na takim portalu, a także za każdym razem, gdy korzystają Państwo z funkcji portalu społecznościowego zintegrowanej ze stroną spółki NESA (takiej jak Facebook Connect) lub gdy wejdą Państwo w interakcję z nami za pośrednictwem zewnętrznych mediów społecznościowych. Aby dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób spółka NESA zbiera informacje na Państwa temat z zewnętrznych portali społecznościowych oraz tego, jak cofnąć zgodę na ich udostępnianie, należy odwiedzić witrynę internetową danego portalu społecznościowego.

Informacje płatnicze i finansowe. Wszelkie informacje, które są nam potrzebne do realizacji zamówienia lub których używacie Państwo do dokonania zakupu, takie jak dane karty debetowej lub kredytowej (nazwa posiadacza karty, numer karty, data ważności itp.) lub inne formy płatności (o ile są udostępniane). W każdym przypadku przetwarzamy lub nasi dostawcy usług płatniczych przetwarzają informacje płatnicze i finansowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i standardami bezpieczeństwa takimi jak PCI DSS.

Rozmowy z Centrum Obsługi Klienta. Rozmowy z Centrum Obsługi Klienta mogą być nagrywane lub odsłuchiwane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na lokalne potrzeby operacyjne (np. do celów kontroli jakości lub szkoleniowych). Dane kart płatniczych nie są zapisywane. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, o fakcie nagrywania rozmowy zostaną Państwo poinformowani przy jej rozpoczęciu.

Wrażliwe dane osobowe. Za Państwa uprzednią i wyraźną zgodą możemy przetwarzać niektóre z Państwa wrażliwych danych osobowych w celach marketingowych. W przypadku przetwarzania Państwa wrażliwych danych osobowych w innych celach działamy w oparciu o poniższą podstawę prawną: (i) wykrycie potencjalnego przestępstwa (w tym oszustwa finansowego) i zapobieżenie mu oraz (ii) zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa (np. w celu spełnienia wymogów sprawozdawczych w zakresie różnorodności).

3. DANE OSOBOWE DZIECI

Nie zabiegamy o podawanie ani nie zbieramy świadomie danych osobowych osób poniżej 16 roku życia. Jeżeli odkryjemy, że nieświadomie zebraliśmy dane osobowe osoby poniżej 16 roku życia, niezwłocznie usuniemy je z naszych baz danych. NESA może jednakże zbierać dane osobowe osób poniżej 16 roku życia podane bezpośrednio przez ich rodziców lub opiekunów prawnych oraz za ich wyraźną zgodą.

4. PLIKI COOKIE I PODOBNE TECHNOLOGIE, PLIKI LOGOWANIA ORAZ SYGNAŁY NAWIGACYJNE (WEB BEACONS)

Pliki cookie i podobne technologie. Prosimy o zapoznanie się z naszą poniższą Polityką w zakresie plików cookie, z której dowiedzą się Państwo, jak można zarządzać plikami cookie, z jakich plików cookie korzystamy oraz w jakich celach je wykorzystujemy.

Pliki logowania. Zbieramy informacje w postaci plików logowania, które rejestrują aktywność w witrynie internetowej oraz zbierają statystyki na temat tego, w jaki sposób przeglądają Państwo strony internetowe. Wpisy te są generowane automatycznie i pomagają nam rozwiązywać problemy techniczne, poprawiać wydajność i utrzymać bezpieczeństwo naszych Witryn.

Sygnały nawigacyjne (web beacons). Sygnały nawigacyjne, tzw. web beacons (lub web bugs), to krótkie ciągi kodu wyświetlające obraz graficzny na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail w celu przesyłania nam danych. Informacje zbierane za pośrednictwem sygnałów nawigacyjnych to m.in. adres IP, a także informacje o tym, w jaki sposób reagują Państwo na kampanię mailową (np. kiedy otworzyli Państwo wiadomość, jakie linki zawarte w wiadomości e-mail Państwo kliknęli itp.). Sygnały nawigacyjne są umieszczane na naszych Witrynach i w wiadomościach e-mail, które Państwu przesyłamy. Wykorzystujemy sygnały nawigacyjne w różnych celach, w tym m.in. na potrzeby raportowania o ruchu w witrynach, unikalnych liczników odwiedzin danego użytkownika, reklamy, audytu korespondencji mailowej, sprawozdawczości oraz personalizacji.

5. WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

Poniżej opisaliśmy cele, w jakich zbieramy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe, a także rodzaje danych osobowych gromadzonych w danym celu. Należy pamiętać, że nie wszystkie z Państwa danych mogą być wykorzystywane do poniższych celów.

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w różnych celach:Nasze powodyNasze prawnie uzasadnione interesy
Obsługa klienta: Wykorzystujemy Państwa dane osobowe na potrzeby obsługi klienta, w tym do udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania. Zazwyczaj wymaga to wykorzystania pewnych danych kontaktowych oraz informacji dotyczących powodu zgłoszenia pytania (takich jak status zamówienia, problem techniczny, pytanie dotyczące produktu/reklamacja, pytanie ogólne itp.).

• Wypełnienie zobowiązań umownych

• Obowiązki prawne

• Nasze prawnie uzasadnione interesy

• Udoskonalenie istniejących i opracowanie nowych produktów i usług

• Zwiększenie efektywności

Konkursy, marketing i inne promocje: Za Państwa zgodą (jeżeli uzyskanie takiej zgody jest wymagane) wykorzystujemy Państwa dane osobowe, żeby informować Państwa o naszych produktach i usługach (np. komunikaty lub kampanie marketingowe lub promocje). Możemy to robić za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej, reklam, wiadomości SMS, podczas rozmów telefonicznych i listownie w zakresie dozwolonym przez prawo. Niektóre z naszych kampanii i promocji prowadzone są na zewnętrznych witrynach internetowych lub portalach społecznościowych. Podanie danych osobowych w ww. przypadkach jest dobrowolne, co oznacza, że mogą Państwo nie wyrazić zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w tych celach (albo cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie w określonych krajach). Szczegółowe informacje na temat tego, jak zmienić swoje preferencje dotyczące komunikacji marketingowej [przyp. tłum.: zdanie niekompletne]. Więcej informacji na temat naszych konkursów i innych promocji znajdą Państwo w oficjalnym regulaminie danego konkursu / danej promocji i w informacjach na ich temat.

• Za Państwa zgodą (jeżeli jej uzyskanie jest wymagane)

• Wypełnienie zobowiązań umownych

• Nasze prawnie uzasadnione interesy

• Ustalenie, które z naszych produktów i usług mogą Państwa zainteresować oraz przedstawienie ich Państwu

• Zdefiniowanie rodzajów odbiorców nowych produktów lub usług

Zewnętrzne portale społecznościowe: Wykorzystujemy Państwa dane osobowe, kiedy korzystają Państwo z funkcji zewnętrznych portali społecznościowych, takich jak np. polubienia, żeby pokazywać Państwu reklamy i kontaktować się z Państwem za pośrednictwem tych portali. Więcej informacji na temat działania tych funkcji, zbieranych przez nas danych profilowych i możliwości wycofania zgody na otrzymywanie od nas informacji znajdą Państwo w polityce ochrony prywatności poszczególnych zewnętrznych portali społecznościowych.

• Za Państwa zgodą (jeżeli jej uzyskanie jest wymagane)

• Nasze prawnie uzasadnione interesy

• Ustalenie, które z naszych produktów i usług mogą Państwa zainteresować oraz przedstawienie ich Państwu

• Zdefiniowanie rodzajów odbiorców nowych produktów lub usług

Personalizacja: (offline i online). Za Państwa zgodą (jeżeli jej uzyskanie jest wymagane) wykorzystujemy Państwa dane osobowe do (i) analizowania Państwa preferencji i zwyczajów, do (ii) przewidywania Państwa potrzeb w oparciu o analizę Państwa profilu, do (iii) poprawy i personalizacji sposobu korzystania przez Państwa z naszych Witryn i aplikacji, do (iv) zapewnienia optymalizacji treści zawartych w naszych Witrynach i aplikacjach pod kątem Państwa potrzeb oraz specyfiki Państwa sprzętu, do (v) przesyłania Państwu spersonalizowanych reklam i treści oraz do (vi) udzielenia Państwu dostępu do interaktywnych funkcji, jeśli się na to Państwo zdecydują. Przykładowo zapamiętujemy Państwa login / adres e-mail lub nazwę użytkownika, by podczas następnej wizyty na naszej witrynie mogli się Państwo szybko zalogować lub z łatwością odnaleźć przedmioty, które poprzednio umieścili Państwo w koszyku zakupowym. Na podstawie tego typu informacji oraz za Państwa zgodą (jeżeli jej uzyskanie jest wymagane) przesyłamy Państwu także konkretne i dopasowane do Państwa zainteresowań materiały lub informacje o promocjach NESA BGS. Wykorzystanie Państwa danych osobowych w ww. przypadkach jest dobrowolne, co oznacza, że mogą Państwo nie wyrazić zgody na przetwarzanie danych w tych celach. Więcej informacji na temat tego, jak cofnąć zgodę, można znaleźć w punkcie 10 poniżej.

• Za Państwa zgodą (jeżeli jej uzyskanie jest wymagane)

• Nasze prawnie uzasadnione interesy

• Ustalenie, które z naszych produktów i usług mogą Państwa zainteresować oraz przedstawienie ich Państwu

• Zdefiniowanie rodzajów odbiorców nowych produktów lub usług

Realizacja zamówień: Wykorzystujemy Państwa dane osobowe do celów obsługi i wysyłania zamówień, informowania Państwa o statusie zamówienia, korygowania adresów oraz weryfikowania tożsamości i innych działań związanych z wykrywaniem oszustw. Wiąże się to z wykorzystaniem określonych danych osobowych i informacji płatniczych.

• Wypełnienie zobowiązań umownych

• Za Państwa zgodą (jeżeli jej uzyskanie jest wymagane)

• Obowiązki prawne

• Nasze prawnie uzasadnione interesy

• Udoskonalenie istniejących i opracowanie nowych produktów i usług

• Zwiększenie efektywności

• Ochrona naszych systemów, sieci i pracowników

• Wypełnienie naszych zobowiązań prawnych

Pozostałe ogólne cele (np. cele wewnętrzne, badania rynkowe, analityka, zapewnienie bezpieczeństwa). Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wykorzystujemy Państwa dane osobowe w innych ogólnych celach związanych z naszą działalnością, takich jak utrzymywanie Państwa konta, prowadzenie badań wewnętrznych czy badań rynku oraz pomiar skuteczności kampanii reklamowych. Jeśli posiadają Państwo różne konta NESA BGS, zastrzegamy sobie możliwość ich scalenia w jedno konto. Ponadto wykorzystujemy Państwa Dane Osobowe do zarządzania naszymi systemami komunikacji, informatycznymi i bezpieczeństwa.

• Wypełnienie zobowiązań umownych

• Za Państwa zgodą (jeżeli jej uzyskanie jest wymagane)

• Obowiązki prawne

• Nasze prawnie uzasadnione interesy

• Udoskonalenie istniejących i opracowanie nowych produktów i usług

• Zwiększenie efektywności

• Ochrona naszych systemów, sieci i pracowników

• Wypełnienie naszych zobowiązań prawnych

Względy prawne, fuzje lub przejęcia: W przypadku przejęcia przedsiębiorstwa lub majątku NESA BGS przez inną spółkę lub w przypadku fuzji z inną spółką, m.in. na skutek upadłości, udostępnimy Państwa dane osobowe naszym następcom prawnym. Ponadto udostępnimy je osobom trzecim, (i) jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, (ii) jeżeli okaże się to konieczne w ramach postępowania sądowego, (iii) jeżeli zażąda tego właściwy organ powołany do kontroli przestrzegania lub egzekwowania prawa, (iv) aby chronić nasze prawa, prywatność, bezpieczeństwo, majątek lub interes społeczny, bądź (v) w celu wykonania postanowień umowy lub warunków korzystania z naszej Witryny.

• Obowiązki prawne

• Nasze prawnie uzasadnione interesy

• Ochrona naszych aktywów i pracowników

• Wypełnienie naszych zobowiązań prawnych


6. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH


Udostępniamy Państwa dane osobowe następującym rodzajom zewnętrznych organizacji:

Usługodawcy.Są to firmy zewnętrzne, z których usług korzystamy przy prowadzeniu naszej działalności (np. realizacja zamówień, przetwarzanie płatności, wykrywanie oszustw i weryfikacja tożsamości, obsługa strony internetowej, badania rynku, usługi pomocnicze, promocje, rozwój strony internetowej, analiza danych, Centrum Obsługi Klienta itp.). Usługodawcy i wyznaczony przez nich personel będą mieć dostęp do Państwa danych osobowych w naszym imieniu wyłącznie do wypełniania konkretnych zadań, które im zlecimy, oraz będą zobowiązani zachować poufność Państwa danych oraz zapewnić ich bezpieczeństwo.

Biura informacji kredytowej/windykatorzy. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, biura informacji kredytowej i windykatorzy to firmy zewnętrzne, z których usług korzystamy, aby pomóc nam w weryfikacji Państwa zdolności kredytowej (w szczególności w przypadku zamówień z odroczonym terminem płatności) lub w celu ściągnięcia zaległych należności.

Firmy zewnętrzne wykorzystujące dane osobowe we własnych celach marketingowych. Z wyjątkiem sytuacji, w której udzielili Państwo na to zgody, nie sprzedajemy Państwa danych osobowych, ani nie udzielamy licencji na korzystanie z nich osobom trzecim do realizacji ich własnych celów marketingowych. Ich tożsamość zostanie ujawniona, kiedy poprosimy Państwa o udzielenie stosownej zgody.

Osoby trzecie wykorzystujące dane osobowe ze względów prawnych lub w związku z fuzją/przejęciem.Udostępnimy Państwa dane osobowe osobom trzecim ze względów prawnych lub w związku z fuzją lub przejęciem.

7. ZATRZYMYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

NESA BGS podejmie wszelkie zasadne kroki, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane przez jak najkrótszy okres wymagany do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce ochrony prywatności. Kryteria ustalania okresu zatrzymywania Państwa danych osobowych są następujące:

(a) NESA BGS zachowuje kopie Państwa danych osobowych w formie umożliwiającej Państwa identyfikację jedynie tak długo, jak:

(i) będzie nas z Państwem łączył jakikolwiek stosunek (np. tak długo, jak będą Państwo znajdować się na naszej liście mailingowej, aż do wypisania się z niej),

(ii) Państwa dane osobowe będą nam potrzebne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce, a my sami będziemy mieć ważną podstawę prawną, by je zachować, oraz

(b) długość: (i) każdego obowiązującego okresu przedawnienia (tj. każdego okresu, w którym dana osoba mogłaby wnieść przeciwko nam roszczenie) oraz (ii) dodatkowego okresu dwóch (2) miesięcy liczonego od końca okresu przedawnienia (aby umożliwić nam ustalenie danych osobowych osób, które mogą wystąpić z roszczeniem na koniec danego okresu przedawnienia),

(c) ponadto w przypadku dochodzenia roszczeń możemy kontynuować przetwarzanie Państwa danych osobowych przez dodatkowy okres konieczny w związku z danym roszczeniem.

W trakcie okresów, o których mowa w podpunktach (i) i (ii) punktu (b), ograniczymy nasze czynności przetwarzania Państwa danych osobowych do ich przechowywania lub zabezpieczenia, chyba że dane wymagają analizy w związku z roszczeniem lub obowiązkiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. Po upływie okresów wskazanych w punktach (a), (b) i (c) powyżej, w zakresie, w jakim każdy z nich ma zastosowanie, (i) trwale usuniemy lub zniszczymy odpowiednie dane osobowe lub (ii) dokonamy ich anonimizacji.

8. UDOSTĘPNIENIE, PRZECHOWYWANIE I/LUB PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Stosujemy odpowiednie środki (opisane poniżej) w celu zapewnienia poufności i zabezpieczenia Państwa danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że środki te nie mają zastosowania do informacji, które udostępniają Państwo publicznie, np. na zewnętrznych portalach społecznościowych.

Osoby, które mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez naszych upoważnionych pracowników lub przedstawicieli wyłącznie w wymaganym zakresie, w zależności od celu, w jakim zostały zebrane (np. pracownicy odpowiedzialni za obsługę klienta będą mieli dostęp do danych klienta jako konsumenta).

Środki stosowane w środowiskach operacyjnych. Przechowujemy Państwa dane osobowe w środowiskach operacyjnych, w których stosowane są odpowiednie środki bezpieczeństwa zapobiegające dostępowi do nich przez osoby nieuprawnione. Ponadto stosujemy odpowiednie standardy ochrony danych osobowych. Przekazywanie informacji za pośrednictwem Internetu nie jest niestety całkowicie bezpieczne. Choć staramy się jak najlepiej chronić Państwa dane osobowe, nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa podczas ich przesyłania za pośrednictwem naszych Witryn i aplikacji.

Środki, których podjęcia oczekujemy od Państwa. Istotne jest, aby Państwo również dbali o ochronę i zabezpieczenie swoich danych osobowych. Zakładając konto online, należy się upewnić, że wybrane hasło jest trudne do odgadnięcia. Nigdy nie wolno ujawniać swojego hasła innym osobom. Są Państwo odpowiedzialni za utrzymanie swojego hasła w tajemnicy oraz za każdorazowe użycie Państwa konta. Jeżeli korzystają Państwo ze wspólnego lub publicznego komputera, prosimy nigdy nie zapamiętywać na urządzeniu swojego loginu/adresu e-mail ani hasła, a także upewnić się, że wylogowali się Państwo ze swojego konta po każdej sesji. Powinni Państwo również korzystać z ustawień i środków ochrony prywatności udostępnionych w naszej Witrynie i w naszej aplikacji.

Przekazywanie Państwa danych osobowych. Przechowywanie i przetwarzanie Państwa danych osobowych w opisanym wyżej trybie może wiązać się z koniecznością ich przekazywania/ przenoszenia do lokalizacji znajdujących się poza Państwa krajem zamieszkania. Możemy także przekazywać Państwa dane osobowe do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) (np. innych podmiotów NESA BGS), w tym do krajów, w których obowiązują inne standardy ochrony danych niż w EOG. W takich przypadkach (i) stosujemy zatwierdzone przez Komisję Europejską standardowe klauzule umowne w celu ochrony Państwa danych osobowych (mają Państwo prawo żądać od nas wydania Państwu kopii tych klauzul, kontaktując się z nami w trybie opisanym poniżej) lub (ii) działamy na podstawie Państwa zgody (jeżeli na jej uzyskanie pozwalają przepisy prawa).


9. PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA


Dostęp do danych osobowych. Mają Państwo prawo dostępu do informacji, wglądu w nie oraz zażądania papierowej lub elektronicznej kopii informacji, jakie o Państwu zebraliśmy. Ponadto mają Państwo prawo żądać informacji na temat źródła pochodzenia Państwa danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy skontaktować się z nami, przez swoje konto za pośrednictwem formularza kontaktowego pod adresem: https://sklep.nestlebabyandme.pl/centrum-pomocy.list (zastrzegamy sobie możliwość zweryfikowania Państwa tożsamości przed udzieleniem jakichkolwiek informacji). Jeżeli żądanie zostanie zgłoszone przez inną osobę, która nie udowodni, że występuje w Państwa imieniu, takie żądanie zostanie odrzucone. Należy pamiętać, że wszelkie informacje pozwalające na ustalenie tożsamości przekazane nam będą przetwarzane wyłącznie w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

Dodatkowe prawa (np. do zmiany czy usunięcia danych osobowych). W zakresie przewidzianym przez przepisy prawa mogą Państwo (i) zażądać usunięcia, przeniesienia, sprostowania lub zmiany swoich danych osobowych, (ii) zażądać ograniczenia przetwarzania i udostępniania swoich danych osobowych, jak również (iii) cofnąć zgodę na każdy rodzaj przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, przysługują Państwu również dodatkowe prawa w zakresie wykorzystania Państwa danych osobowych:

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania przez nas lub w naszym imieniu Państwa danych osobowych w kontekście Państwa szczególnej sytuacji; oraz

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania przez nas lub w naszym imieniu Państwa danych osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim.

Należy pamiętać o tym, że w określonych okolicznościach możemy nie być w stanie usunąć Państwa danych osobowych nie likwidując przy tym Państwa konta użytkownika. Możliwe jest, że będziemy zobowiązani zachować niektóre z Państwa danych osobowych – po zgłoszeniu przez Państwa żądania ich usunięcia – w celu spełnienia wymogów prawnych lub zobowiązań umownych. Ponadto – w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa – przysługuje nam prawo zachowania niektórych z Państwa danych osobowych na potrzeby prowadzonej przez nas działalności.

O ile będzie taka możliwość, nasze Witryny zostaną wyposażone w dedykowaną funkcję umożliwiającą Państwu wgląd w przekazane nam dane osobowe i ich edycję. Należy pamiętać, że od zarejestrowanych na naszych stronach konsumentów wymagamy potwierdzenia tożsamości (np. podania loginu, adresu e-mail czy hasła) przed uzyskaniem dostępu do konta i wprowadzania w nim zmian. Pomaga to zapobiegać sytuacji, w której dostęp do Państwa konta uzyskałaby nieuprawniona osoba.

10. MOŻLIWOŚCI WYBORU SPOSOBU WYKORZYSTYWANIA I UDOSTĘPNIANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Staramy się dać Państwu możliwość wyboru sposobu przetwarzania powierzonych nam przez Państwa danych osobowych. W tym celu udostępniamy Państwu niżej opisane mechanizmy kontroli Danych Osobowych:

Pliki cookie i podobne technologie. Swoją zgodą mogą Państwo zarządzać (i) z użyciem naszego rozwiązania do zarządzania zgodami lub (ii) w ramach swojej przeglądarki, nie udzielając zgody na wykorzystywanie niektórych lub wszystkich plików cookie lub tego typu technologii, albo otrzymując powiadomienia o zastosowaniu takich plików lub technologii.

Działalność reklamowa, marketingowa i promocyjna. Mogą Państwo wyrazić zgodę na wykorzystywanie Państwa danych osobowych przez spółkę NESA w celu promowania jej produktów lub usług poprzez zaznaczenie odpowiednich pól na formularzach rejestracyjnych lub udzielenie odpowiedzi na pytania przedstawicieli Centrum Obsługi Klienta. Jeżeli stwierdzą Państwo, że nie chcą już Państwo otrzymywać tego typu wiadomości, mogą Państwo w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania treści marketingowych, stosując się do instrukcji podawanej każdorazowo w wysłanej Państwu wiadomości. Aby zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych za pośrednictwem dowolnego kanału, w tym zewnętrznych portali społecznościowych, mogą Państwo w dowolnej chwili wypisać się z listy mailingowej, klikając w linki podane w wiadomości, logując się na swoje konto w naszych Witrynach, aplikacjach lub na zewnętrznym portalu społecznościowym, bądź zmieniając ustawienia swojego konta poprzez zaznaczenie odpowiednich pól lub kontaktując się poprzez formularz kontaktowy. Należy pamiętać, że w przypadku rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych nadal będziecie Państwo otrzymywać od nas informacje administracyjne, takie jak potwierdzenia zamówień lub innych transakcji, powiadomienia o czynnościach na koncie użytkownika (np. potwierdzenia konta, zmiany hasła itp.) oraz inne ważne komunikaty niezwiązane z marketingiem.

Personalizacja (offline i online): W przypadkach wymaganych przepisami prawa, jeśli życzą sobie Państwo, aby Państwa dane osobowe były wykorzystywane przez spółkę NESA w celu zapewnienia Państwu spersonalizowanego doświadczenia/spersonalizowanej reklamy i treści, mogą Państwo wyrazić takie życzenie, zaznaczając odpowiednie pole(a) wyboru znajdujące się w formularzu rejestracyjnym lub odpowiadając na pytanie(a) przedstawicieli Centrum Obsługi Klienta. Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z usługi personalizacji, logując się do Witryny lub aplikacji i odpowiednio zmieniając ustawienia swojego konta poprzez zaznaczenie odpowiednich pól lub kontaktując się poprzez formularz kontaktowy.

Personalizowana Reklama. Współpracujemy z sieciami reklamowymi i innymi dostawcami usług reklamowych („Dostawcy reklam”), którzy obsługują reklamy w imieniu naszym i innych niepowiązanych firm w Internecie. Niektóre z reklam są dostosowane do Państwa zainteresowań na podstawie informacji gromadzonych na przestrzeni czasu na witrynach NESA BGS lub innych niepowiązanych witrynach. Więcej informacji na temat tego typu reklam, a także na temat sposobu rezygnacji ze zindywidualizowanych działań reklamowych prowadzonych przez firmy, które uczestniczą w programie samoregulacji Digital Advertising Alliance („DAA”), można znaleźć na stronie www.aboutads.info/choices. Z tego typu reklam można także zrezygnować w aplikacjach mobilnych firm, które uczestniczą w programie AppChoices prowadzonym przez DAA, pobierając aplikację ze sklepu z aplikacjami dla systemu iOS lub Android. Mogą również Państwo zatrzymać gromadzenie danych lokalizacyjnych z urządzenia mobilnego, odpowiednio konfigurując jego ustawienia.

11. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH I DANE KONTAKTOWE

Jeżeli mają Państwo pytania lub uwagi dotyczące niniejszej Polityki i stosowanych przez nas praktyk ochrony danych lub jeżeli pragną Państwo złożyć skargę dotyczącą niezgodności z obowiązującymi przepisami ochrony prywatności, prosimy o kontakt przez swoje konto za pośrednictwem formularza kontaktowego pod adresem: https://sklep.nestlebabyandme.pl/centrum-pomocy.list

Mogą się Państwo również skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod następującym adresem: DataProtectionOffice@nestle.com.

Zbadamy każdą skargę dotyczącą sposobów naszego postępowania z Państwa danymi osobowymi (w tym skargę dotyczącą naruszenia przez nas praw wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie prywatności).

Mamy nadzieję, że będziemy w stanie odpowiedzieć na Państwa pytania dotyczące sposobu przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. W przypadku nierozwiązanych problemów mają Państwo prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator Danych:Odpowiada za:

Nestlé Entreprises SA, Business Growth Solutions Division Entre-Deux-Villes 12 1800 Vevey

Szwajcaria

Określenie zakresu i celów przetwarzania danych, przekazanie odpowiednich instrukcji dotyczących przetwarzania danych

wskazanemu poniżej podmiotowi przetwarzającemu dane.

Podmiot przetwarzający daneOdpowiada za:

THE HUT.COM LIMITED

5th Floor, Voyager House Chicago Avenue,

Manchester Airport, Manchester, Anglia,

M90 3DQ (THG)

Przetwarzanie danych dotyczących konsumentów na podstawie instrukcji administratora danych.